Individuelle samtaler

Har du behov for å lufte tanker, følelser eller bekymringer med en nøytral tredjeperson? Er det noe du bærer på alene? 

Har du smerte eller sorg? Delt smerte kan gi mindre smerte.


Tema kan være opplevelser fra tidligere som plager deg, små og store hverdagsproblemer her og nå, eller akutte kriser.