Min kompetanse

Jeg har relevant kompetanse og erfaring i forhold til:

 • parterapi
 • familieterapi
 • kommunikasjon
 • konflikthåndtering
 • krisehåndtering
 • tap og sorg
 • psykiske vansker
 • barneoppdragelse
 • barn og unges utvikling
 • barn og unges kliniske tilstandsbilder/diagnoser
 • tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
 • atferdsforstyrrelser
 • komplekse psykiske traumer
 • traumebevisst omsorg
Jeg har jobbet i forhold til barn, ungdom, familier og par i ulike deler av både privat og offentlig hjelpeapparat siden 1995.


Utdanning: 

 • Familieterapeut (Høyskolen i Oslo og Akershus/ Institute of Family Therapy, London)
 • Sertifisert EFT parterapeut (Emosjonsfokusert parterapi) gjennom ICEEFT i Canada. Utdanningen er anerkjent av Norsk psykologforening.
 • 3-årig Spesialistutdanning ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør) 
 • Klinisk barnevernpedagog med 5 års klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse  
 • Veileder (Høgskolen i Lillehammer)
 • Ledelse, organisasjon og arbeidsrett (Høyskolen i Oslo og Akershus)
 • Etnisitet og barnevern (Høyskolen i Oslo og Akershus)
 • Spesialpedagogikk grunnfag (Universitetet i Oslo)
 • ICDP-veileder (International Child Developement Program) via Bufdir (Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet)
 • Kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS-sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat-Universitetssykehuset Nord-Norge HF), godkjent av Norsk psykologforening

Jeg er medlem av NFFT (Norsk forening for familieterapi), SEFT (Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi) og ICEEFT (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy), og FO (Fellesorganisasjonen)