Min kompetanse

Jeg har jobbet i forhold til barn, ungdom, familier og par i ulike deler av både privat og offentlig hjelpeapparat siden 1995, og har relevant kompetanse i forhold til:

 • parterapi
 • familieterapi
 • kommunikasjon
 • konflikthåndtering
 • kriser
 • tap og sorg
 • psykiske vansker
 • spiseforstyrrelser
 • barneoppdragelse
 • tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
 • atferdsforstyrrelser
 • traumer

Utdanning: 

 • Sertifisert terapeut i emosjonsfokusert parterapi (EFT), (via ICEEFT i Canada). Anerkjent av Norsk psykologforening og Norsk forening for familieterapi 
 • Master i Familiebehandling (OsloMet)
 • 3-årig Spesialistutdanning ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør)
 • Klinisk barnevernpedagog med 5 års klinisk videreutdanning i BUP (barn og unges psykiske helse), FO-godkjent 
 • Videreutdanning i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge (Oslo universitetssykehus, RASP)
 • Spesialpedagogikk grunnfag (Universitetet i Oslo)
 • Etnisitet og barnevern (OsloMet)
 • Ledelse, organisasjon og arbeidsrett (OsloMet)
 • Veiledning (Høgskolen i innlandet - Lillehammer, FO-godkjent)
 • ICDP-veileder (International Child Developement Program), (via Bufdir, Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet)
 • Kompetanseutviklingsprogram via RVTS-sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat-Universitetssykehuset Nord-Norge HF), godkjent av Norsk psykologforening

Medlemskap: NFFT (Norsk forening for familieterapi), SEFT (Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi), ICEEFT (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy), og FO (Fellesorganisasjonen)