Min kompetanse

Jeg har jobbet i forhold til barn, ungdom, familier og par i ulike deler av både privat og offentlig hjelpeapparat siden 1995, og har relevant kompetanse i forhold til:

 • parterapi
 • familieterapi
 • kommunikasjon
 • tap og sorg
 • krise- og konflikthåndtering
 • barneoppdragelse
 • psykiske vansker
 • spiseforstyrrelser
 • atferdsforstyrrelser
 • Adhd-problematikk
 • traumer

Utdanning: 

 • Sertifisert terapeut i emosjonsfokusert parterapi (EFT)
 • Master i Familiebehandling (OsloMet)
 • Klinisk barnevernpedagog; spesialist i barn og unges psykiske helse, FO-godkjent 
 • 3-årig Spesialistutdanning (RBUP; Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør)
 • Videreutdanning i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge, FBT (Oslo universitetssykehus, RASP)
 • Etnisitet og barnevern (OsloMet)
 • Spesialpedagogikk grunnfag (Universitetet i Oslo)
 • Veiledning (Høgskolen i innlandet, Lillehammer, FO-godkjent)
 • ICDP-veileder (International Child Development Program), (Bufdir, Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet)
 • Kompetanseutviklingsprogram (RVTS-sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat-Universitetssykehuset Nord-Norge HF), godkjent av Norsk psykologforening

Medlemskap: NFFT (Norsk forening for familieterapi), SEFT (Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi), ICEEFT (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy), og FO (Fellesorganisasjonen)