Parterapi

Jeg tilbyr parterapi for både gifte, samboende, kjærester/særboende.


Utgangspunktet kan være ulike utfordringer i parforholdet. Det jobbes med bevissthet om hvordan man virker på hverandre, endring av reaksjonsmønster, styrking av emosjonelle bånd og hvordan man kan bli tryggere på hverandre. Samtidig kan det fokuseres på hvordan man ivaretar individuelle behov. 


Tema kan være:

  • vi har kommunikasjonsproblemer
  • vi er i en ond sirkel
  • vi sitter fast i konflikter
  • reaksjonsmønsteret er uheldig
  • det er vanskelig å forstå hverandre
  • tillitsproblemer og sjalusi
  • utroskap
  • andre kriser i parforholdet